โดย {0}
logo
Guangzhou Bh-Unity Electronic Technology Co., Ltd.
บริษัทจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์หลัก:ชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์, พิมพ์, หมึก, เครื่องพิมพ์ UV, หัวพิมพ์, พิมพ์เครื่อง
Test Machines (2)Finished Product InspectionOnsite Material InspectionOffline Trade Shows(3times)